Σύστημα ποιότητας

1、Δοκιμή ψεκασμού αλατιού

Image frame 2

2、Αναλυτής μεταλλογραφίας

Image frame 2

3、Δοκιμή σκληρότητας

4、Δοκιμή Πυκνότητας

5、Δοκιμή πλαστικής γήρανσης

6、Δοκιμή εφελκυσμού

7、Δοκιμή δακρύων

8、Δοκιμή αντοχής σε κάμψη

9、Δοκιμή εσοχής

10、Δοκιμή αναπήδησης μπάλας

11、Δοκιμή δυναμικής κόπωσης

12、Έλεγχος σύγκρισης χρωμάτων

13、Δοκιμή γυαλιστείας προϊόντος